3. Werd Beethoven vergiftigd?

Ontdek samen met Ab en Rebecca het geheimzinnige levenseinde van componist Ludwig van Beethoven. Want die…

Teaser: Een true-crime podcast over klassieke componisten

Voorspelde Mozart zijn eigen dood? Waarom werd Haydn postuum onthoofd? En werd Beethoven vergiftigd? In de…

1. Voorspelde Mozart zijn eigen dood?

Ontrafel samen met Ab en Rebecca het bloedstollende mysterie rondom de vreemde dood van Wolfgang Amadeus…

2. Waarom had Haydn twee schedels?

Duik samen met Ab en Rebecca in het bizarre verhaal van de schedel van componist Joseph…