Bonusaflevering: Georg Hegel – Podcast Filosofie

0.0 00 “Alleen het absolute is waar en alleen het ware is absoluut”. Dit is een…

Emmanuel Levinas – Podcast Filosofie #9

0.0 00 “Gehoor geven aan de ellende die om gerechtigheid schreeuwt, bestaat er niet in zich…

Baruch Spinoza – Podcast Filosofie #8

0.0 00 “God oftewel de natuur” Zo zag de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza de werkelijkheid: dat…

Hannah Arendt – Podcast Filosofie #7

0.0 00 “Wat ik beoog is heel eenvoudig. Het pretendeert niet meer te zijn, dan een…

Carl Schmitt – Podcast Filosofie #6

0.0 00 “Wie ervan uitgaat dat er sprake is van een abnormale situatie (..) zal het…

Jacques Lacan – Podcast Filosofie #5

0.0 00 “Het verlangen van de mens is het verlangen van de ander.” Met deze woorden…

Alfred Whitehead – Podcast Filosofie #4

0.0 00 “Als je de relativiteitstheorie aanvaardt, dan moet je ook aanvaarden dat punten complexe en…

Jean-Paul Sartre – Podcast Filosofie #3

0.0 00 “De mens is het niet, dat denkt iets te zijn.” Zo beschreef Jean-Paul Sartre…

Aristoteles – Podcast Filosofie #2

0.0 00 “Iedere kunst en ieder onderzoek en iedere handeling en iedere keuze, (..) is op…

Karl Jaspers – Podcast Filosofie #1

8.0 02 “Wat het individu, het subject, het zelf is, is eeuwig problematisch. De mens weet…